Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Archiwum / Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-31/10 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie ZP / 2 / 10

  Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) Sąd Rejonowy w Tychach zawiadamia o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-177/09 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Zniesienie wydziałów grodzkich

  Informuję, że na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich w tut. Sądzie z dniem 01 stycznia 2010 r. zniesione zostały: Wydział VII Grodzki, Wydział VIII Grodzki. ...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-148/09 w sprawie przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy.

  Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konk...
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Podaje się do wiadomości, iż w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji do Sądu Rejonowego w Tychach zaproszono na dzień 15.10.2009 r. mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji Oddziału w Tychach, w celu umożliwienia osobom zainteresowan...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-129/09 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-107/09 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie dni wolnych od pracy

  W związku ze świętami przypadającymi w sobotę 15 sierpnia 2009 r. oraz sobotę 26 grudnia 2009 r. ...
 • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

  Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. nr 1...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-76/09 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie ZP / 3 / 09

  Ogłoszenie o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytk...
 • Ogłoszenie ZP / 5 / 09

  Zawiadomienie o podpisaniu umowy w postępowaniu wszczętym w trybie zapytania o cenę na zakup dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tychach mebli biurowych stanowiących wyposażenie Sekretariatów: Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału VIII Grodzki...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-46/09 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko stażysta

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego tryb...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-45/09 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie ZP / 5 / 09

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie zapytania o cenę, na zakup dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tychach mebli biurowych stanowiących wyposażenie Sekretariatów Wydziałów: III Rodzinnego i Nieletnich, VIII Grodzkiego oraz pokoju Wiceprezesa ...
 • Ogłoszenie ZP / 2 / 09

  Zawiadomienie o podpisaniu umowy w przedmiocie realizacji zamówienia na świadczenie usług ochrony osób i mienia przez licencjonowanych pracowników ochrony (licencja I stopnia) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałucki...
 • Ogłoszenie ZP / 2 / 09

  Ogłoszenie wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług ochrony osób i mienia przez licencjonowanych pracowników ochrony (licencja I stopnia) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczy...
 • Ogłoszenie ZP / 7 / 08

  Ogłoszenie wyniku przeprowadzonego postępowania na dostarczanie energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33....
 • Wydział VII Grodzki ds. Cywilnych

  Przewodniczący wydziałuSSR Marcin Popiołekprzyjmuje stronyWtorek: od 900 do 1300Pokój nr 216, piętro II, budynek przy ulicy Budowlanych  33 Kierownik sekretariatuDanuta Olesińska Godziny urzędowania sekretariatuPonied...