Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Archiwum / Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-33/14 w sprawie przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy

  Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639 j.t. ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkurs...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-25/14 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko sekretarka/sekretarz

  Ogłaszam konkurs na stanowisko sekretarka/sekretarz w Sądzie Rejonowym w Tychach. Ilość stanowisk: 1 etat (umowa o pracę) Termin składania zgłoszeń kandydatów: 12 marca 2014 r....
 • Harmonogram dyżurów kuratorów zawodowych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Harmonogram dyżurów kuratorów zawodowych I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tychach w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orz...
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach zawiadamia, iż wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 24 lutego – 1 marca 2014 r. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zw...
 • Świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Tychach, OGŁOSZENIE 13166 - 2014

  Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 i Placu Baczyńskiego 1 w Tychach....
 • Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2013

  W załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty....
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-168/13 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty

  Ogłaszam konkurs na stanowisko stażysta w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Tychach. Ilość stanowisk: 1 etat (umowa o pracę na zastępstwo - około 1,5 roku) Termin składania zgłoszeń kandydatów: 14 stycznia 2014 r....
 • Informacja o czasie pracy Kasy Sądu

  W dniu 24 grudnia 2013 roku Kasa Sądu Rejonowego w Tychach będzie czynna do godziny 11:00 W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Sądu Rejonowego w Tychach w dniu 31 grudnia 2013 roku KASA będzie NIECZYNNA...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-163/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy

  Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639 j.t. ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkurs...
 • OGŁOSZENIE 490216 - 2013

  Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33,...
 • OGŁOSZENIE 461894 - 2013

  Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33,...
 • Obchody Tygodnia Mediacji

  ZAWIADOMIENIE W związku z obchodami Tygodnia Mediacji w dniach 14-19 października 2013 roku i potrzebą upowszechnienia sprawiedliwości naprawczej i mediacji, zawiadamia się, że informacji na temat mediacji udzielać będzie w dniach: 17.10.2013 ...
 • OGŁOSZENIE 397222 - 2013

  Przedmiot zamówienia: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów. W dniu 08.10.2013r. nastąpiła zmiana specyfikacji i terminu otwarcia ofert...
 • Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu w spawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 r. dniem wolnym.

  Na podstawie art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych or...
 • Czytelnia akt - zmiana godzin obsługi interesantów

  Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 9 września 2013 roku. Uprzejmie informuje się, iż z przyczyn organizacyjnych w okresie od dnia 18.09.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. czytelnia akt w Sądzie Rejonowym w Tychach czynna będzie w godzina...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-93/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy

  Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkur...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-92/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy

  Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkur...
 • Ogłoszenie nr O.Kdr.125-1261-81/13 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

  Prezes Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 155a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania ...
 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Tychach.

  Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761) Sąd Rejonowy w Tyc...
 • OGŁOSZENIE 80009 - 2013

  Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonow...