Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Drukuj


Przewodniczący wydziału SSR Magdalena Piwowarska
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 11, parter, budynek przy ulicy Budowlanych 33
Kierownik sekretariatu Beata Wieczorek
Godziny przyjęć
interesantów
oraz
Ekspozytury Centralnej
Informacji Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek:
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 12, parter
Telefon (32) 32 33 196
Telefon (32) 32 33 198
Telefon (32) 32 33 199
Fax (32) 32 85 160
Adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Lista sędziów

Lista referendarzy sądowych

Właściwość rzeczowa

V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (pokój nr 12a),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
  • - stwierdzeniu nabycia spadku,
  • - działu spadku,
  • - podziale majątku,
  • - zasiedzeniu,
  • - przysądzeniu własności,
  • - i innych,
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Poczynając od dnia 16 czerwca 2010 roku możliwe jest przeglądanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez Internet, korzystając z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl. Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy podać : kod wydziału prowadzącego księgę wieczystą oraz numer księgi wieczystej. (Wykaz kodów wydziałów zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym - Dz U z 2003 roku, Nr 162, poz.1575 z późn. zm.) Więcej informacji dotyczących ksiąg wieczystych oraz instrukcje korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz U z 2001 roku, Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) księgi wieczyste są jawne i może z nich korzystać każdy. Ograniczony jest natomiast dostęp do akt ksiąg wieczystych, które są przechowywane w archiwach poszczególnych wydziałów prowadzących księgi wieczyste, a które obejmują składane do księgi wieczystej wnioski oraz załączone do nich dokumenty stanowiące podstawę wpisu w postaci orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych i inne. Wgląd do akt ksiąg wieczystych przysługuje wyłącznie notariuszom i osobom mającym interes prawny i następuje w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu przeglądowym w siedzibie sądu prowadzącego księgę wieczystą pod nadzorem pracownika sądu (art. 36 1 ust. 3 i 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). 

Metryka dokumentu

 • Dokument zmieniono: 2018-01-10 13:48:18, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 20.
 • Dokument zmieniono: 2017-05-04 08:59:23, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 19.
 • Dokument zmieniono: 2017-04-28 08:43:34, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 18.
 • Dokument zmieniono: 2017-01-02 13:48:43, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 17.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-14 12:50:26, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 16.
 • Dokument zmieniono: 2016-12-14 12:16:37, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 15.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-23 11:53:30, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 14.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-23 11:52:55, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 13.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 10:22:04, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 12.
 • Dokument zmieniono: 2016-08-16 09:38:45, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 11.
 • Dokument zmieniono: 2016-07-05 13:08:51, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 10.
 • Dokument zmieniono: 2015-12-15 13:18:03, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 9.
 • Dokument zmieniono: 2015-08-13 11:29:50, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 8.
 • Dokument zmieniono: 2015-04-14 09:55:07, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 7.
 • Dokument zmieniono: 2014-12-22 12:55:29, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 6.
 • Dokument zmieniono: 2012-04-25 10:17:40, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
 • Dokument zmieniono: 2011-10-25 06:30:05, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
 • Dokument zmieniono: 2011-10-04 11:49:16, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
 • Dokument zmieniono: 2010-11-02 08:00:20, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.